DOMOTEX 2021

May 18, 2021
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ DOMOTEX 2021

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เราได้เข้าร่วมนิทรรศการพื้นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ งานแสดงพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก:DOMOTEX เอเชีย/ชินาฟลอร์

 

ตลอดนิทรรศการ เราได้รู้จักซัพพลายเออร์และผู้ซื้อพรมในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ DOMOTEX 2021  0ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ DOMOTEX 2021  1